9. TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıldı

10 Mayıs 2024

TDV KAGEM’in düzenlediği, “Medya ve Bilinç” temalı 9.TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı’nın açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Medya araçları vasıtasıyla hayatımızın tam anlamıyla kuşatıldığı böylesi bir dönemde, yüce dinimiz İslam’ın evrensel değerlerinden daha fazla söz etmeliyiz” dedi.

9. TDV Devr-i Âlem Gençlik Fuarı’nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından gerçekleştirildi.

 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’nin (TDV KAGEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşma yapan Başkan Erbaş, Gençlik Fuarı’nın, gençlere yönelik faaliyet gösteren toplulukları ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturma amacıyla 2014 yılından beri düzenlendiği hatırlattı.

Tema olarak, “Medya ve Bilinç” konusunun belirlenmesini oldukça anlamlı bulduğunu belirten Başkan Erbaş, tarih boyunca fert ve toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip olan medyanın, dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanlarla etkisini daha da artırdığına işaret etti.

Günümüz dünyasının, internet teknolojileri sayesinde, zaman ve mekana dair sınırların kalktığı, sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya büründüğüne işaret eden Başkan Erbaş, “Gelinen noktada medya, sadece bilgiye kolay ulaşmanın en hızlı yolu değil, bununla beraber bilginin nasıl sunulacağına dair de güçlü bir etki alanına sahip olmuştur. Birçok hususta olduğu gibi algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli roller üstlenebilecek dinamik bir güce kavuşmuştur.” dedi.

“Yeni medya mecralarında algı, çoğu zaman gerçeğin önüne geçebiliyor”

Özellikle yeni medya mecralarında algının, çoğu zaman gerçeğin önüne geçebildiğine, sanal olanın, gerçeği baskılayabildiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Böylece algı yönetimiyle insanların fikirlerini ve olaylara bakış açılarını değiştirmek de mümkün olabilmektedir. Nitekim bugün bireysel ve toplumsal ilgi ve algıların medya vasıtasıyla yönlendirilebildiği ve hatta toplum mühendisliği yapılarak kitlelerin mobilize edilebildiği yadsınamaz bir gerçektir.” şeklinde konuştu.

Görselliğin öne çıkarıldığı bir dünyaya tanıklık edildiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Maalesef burada görmek, izlemek ve görünmek adeta var olmanın gayesi haline getirilebilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşananların karşı konulamaz etkisiyle kültürlerarası bütün sınırların ortadan kalktığı bir dönemde medya, egemen kültürlerin alabildiğine özendirildiği bir sürecin ana mecrası haline gelmektedir. Bu da yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu dijital çağın nesnesi olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Elbette bu durum, herkesin, her toplumun üzerinde düşünmesi gereken bir meseledir.” değerlendirmesinde bulundu.

“İyi birer dijital okur-yazar olmalıyız”

“Genellikle denetlenemeyen bu mecra konusunda bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduğu açıktır.” ifadesini kullanan Başkan Erbaş, “Medyada sunulan bilgileri ve maksatlı mesajları sorgulama kabiliyeti kazanmak ve iyi birer dijital okur-yazar olmak gerekmektedir. Özellikle gençlerimizin doğru bilgiye, doğru yöntem ve sorularla ulaşmasını sağlayacak bir imkan oluşturmak daha da önemli hale gelmektedir.” açıklamasında bulundu.

Başkan Erbaş, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek ve risklerine karşı bilinçli olabilmek için bazı donanımların yanı sıra insani ve ahlaki değerlerin belirleyici olduğu bir hayat tarzını benimsemenin de önemli olduğunu kaydetti.

“İslam ahlak ve adabı, sadece gerçek hayatta ve toplumsal ilişkilerde değil, sanal ortamda da geçerlidir”

Hayatın, davranışlara rehberlik eden itikadi, içtimai, hukuki, insani ve ahlaki değerler ile anlam kazandığının altını çizen Başkan Erbaş, “Değerlerimiz, hangi mecrada gerçekleşirse gerçekleşsin, eylem ve davranışlarımızın yerindeliğini, güzelliğini, ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve standartlardır. Davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallardır. Bu kuralları ihata eden İslam ahlak ve adabı, elbette sadece gerçek hayatta ve toplumsal ilişkilerde değil sanal ortamda da geçerlidir.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, değerlerine sahip çıkamayan ve onları gelecek nesillere taşımak için gayret göstermeyen toplumların tarih boyunca maddi ve manevi büyük yıkımlar yaşadığını kaydederek, “Gelecek tasavvuru olan toplumlar, kendileri için hayati öneme sahip olan değerlerin aşınmasına ve örselenmesine sebep olacak her türlü yanlış inanç, düşünce, anlayış ve davranıştan uzak durmaya mecburdur. Çünkü değerlerine sırt çeviren, onları öteleyen toplumlar, ideal bir hayat inşa edemezler. Onlar, geleceğe dair iddialarını kaybedecekleri gibi başkalarının sömürüsüne de müsait hale gelirler.” ifadelerini kullandı.

“Medya araçları vasıtasıyla hayatımızın kuşatıldığı böylesi bir dönemde, yüce dinimiz İslam’ın evrensel değerlerinden daha fazla söz etmeliyiz”

Medya araçları vasıtasıyla hayatın tam anlamıyla kuşatıldığı böylesi bir dönemde İslam’ın evrensel değerlerinden daha fazla söz etmek gerektiğinin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Özellikle, medya araçlarını mutlaka bilinçli, planlı ve etkin bir şekilde kullanmalıyız. Doğru kullanmalıyız. Yanlış kullanımlardan her zaman kaçınmalıyız, uzak durmalıyız. Rabbimiz, ‘Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, o haber doğru mudur, yanlış mıdır, araştırın. Eğer bunu araştırmadan doğru kabul edip yayar da bir topluluğa, bir insana zarar verirseniz o zaman pişman olursunuz.’ buyuruyor. Sevgili gençler, Rabbimizin bu emrine titizlikle bizim riayet etmemiz lazım.

Hayatın büyük oranda dijital mecralarda geçtiği bir dünyada, İslam’ın hayat tasavvurunu ve bilgi ahlakını, iletişim kıstaslarını, uygun bir yöntemle insanlığa yeniden bizim izah etmemiz icap etmektedir. Bu bizim üzerimizde bir vazifedir. Bilinçli gençler olarak bu konuya bizim önem vermemiz lazım. Bilişim çağı, bu bakımdan bizlere büyük fırsatlar sunmaktadır.

İnanıyorum ki siz değerli gençlerimizin gayretleriyle yeryüzü daha güzel olacaktır. Sizlere vatanımız, milletimiz, İslam alemi, tüm insanlık için hayırlı niyetlerinizde ve hizmetlerinizde başarılar diliyorum.”

Fuarın hayırlı olması niyazında bulunan Başkan Erbaş, gençleri tebrik ederek, katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, törenin ardından beraberindeki heyetle stantları gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Ahmet Uzunoğlu ile Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan da katıldı.

Ankara Kocatepe Camii avlusunda, 38 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılan fuar, 10-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.