Eve Sığınan “Aziz Misafir”

9 Mart 2015 Mayıs 15th, 2023

Mahsum TAŞÇI – Kızıltepe Müftüsü/MARDİN

Bu hikâye bereketli toprakların, bu topraklar üzerinde yaşayan insanların hikâyesidir. Köy odasında duymuştum bu hikayeyi yıllar önce.

Mardin’in Kızıltepe İlçesine bağlı Akdoğan (eski ismiyle Arrad) köyünde vuku bulmuştu bu olay. Bu köy Suriye hududundadır. Bu köyde Ali Baba isminde bir şahıs vardır. Mutlu bir aile yaşantısına sahip olan Arap asıllı Ali Baba, tavır ve hareketleriyle muhataplarına güven veren bir şahsiyete sahiptir. Tek oğlu vardır ismi Hıdır. Ali Baba’nın gözü gibi baktığı oğlu büyümüş, delikanlı olmuştur.

Günün birinde çölde bilinmeyen bir sebeple Hıdır bir çoban tarafından vurulur. Silah sesini duyanlar olayın vuku bulduğu yere varırlar. Hıdır kanlar içinde yatıyordur ve bağırsakları dışarıya çıkmıştır. Köylüler çobanı yakalamak için peşine düşerler. Bu kovalamaca köye kadar sürer. Çoban can havliyle gördüğü bir eve girer ve oraya sığınır. Köylüler evin etrafını sarar ve kapıya yığılırlar.

Biraz sonra kapı açılır. Kapıyı açan Ali Babadır. Evet çobanın sığındığı ev vurulan Hıdır’ın babası Ali Babanın evidir. Köylülerin ne istediklerini sorar. Çobanın kendilerine teslim edilmesini ister köylüler. Ali Baba “Misafir azizdir asla!” der. “Köyden bir genci öldürdü” derler ona. O yine çobanı kendilerine teslim etmeyeceğini söyler. Bölgenin örfünde, bir eve sığınan kişi asla hasımlarına teslim edilmez.

Bu arada Hıdır’ın vurulduğu yerdeki kişiler Hıdır’ı karga tulumba bir aracın arkasına atarak Kızıltepe’ye götürürler. Biraz sonra Hıdır’ın öldüğü haberi köye yayılır. Olay yerinden gelen bir kişi Ali Baba’nın kapıda nöbet beklediğini, çobanı teslim etmeyeceğini görünce: “Ali Baba! Çobanın öldürdüğü kişi senin oğlun Hıdır’dır” der. O anda Ali Babanın içini büyük bir acı ve hüzün kaplar. Bir içerdeki çobana bakar bir de kapıda bekleyen kalabalığa…

Ama çok kısa zamanda kararını verir Ali Baba: “Vurulan benim oğlum dahi olsa, çobanı sizlere teslim etmeyeceğim. Evime sığınan ve himayeme giren kişiyi asla sizlere teslim edemem” der ve kalabalığın dağılmasını rica eder. Beklediğini alamayan kalabalık dağılır. Köyde Jandarma yok, Emniyet teşkilatı da yoktur. Çobanın köylülere teslim edilmesi halinde öldürüleceğini bilen Ali Baba daha sonra uygun bir vakitte dışarı çıkarır çobanı. Köylülere görünmeden gitmesini sağlar ve çoban uzaklaşır.

Kızıltepe’deki hastaneye götürülen ve çok kan kaybeden Hıdır’dan ümit kesilmiştir. Ama Allah’ın bir lütfu olsa gerek doktorların büyük çabasıyla, Ali Babanın çobanın köyden uzaklaşmasına izin verdiği zaman diliminde Hıdır hayata dönmüştür. Daha sonra etkin ve sürekli bir tedavi ile Hıdır sıhhatine kavuşur. Daha sonra evlenip, çoluk-çocuğa kavuşan Hıdır takriben 3 yıl önce (2012) yılında vefat eder.