ZEKAT

Dinimizin 5 şartından biri olan Zekât’ın, Müslüman toplumlarda sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğu yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın temel dinamiği olan infak kültürüyle yurt içinde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yurt dışında İslam dünyasının mazlum ve mağdur coğrafyalarına ulaşabilme imkânı elde edildiği bilinmektedir.

Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız işbirliği ile infak duygusu yüksek hayırsever halkımızın Zekâtlarını yurt içinde ve yurt dışında olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, Zekât’ın sadece Ramazan döneminde toplanmayıp yıl boyunca etkin bir şekilde toplanmasını sağlamak, halkımızda ve İslam Dünyasında Zekât farkındalığının ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, Müslüman kardeşlerimizle yardımlaşma, dayanışma konusundaki çabaları desteklemek amacıyla “Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin” projesi başlatılmıştır.

Detaylı BilgiBağış YapZekat Hesapla

EĞİTİM / KÜLTÜR

İlk Emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak yurt içinde ve yurt dışında binlerce öğrenciye eğitim, burs ve konaklama imkanı sunarak yer yüzünde iyiliği egemen kılacak nesiller, geleceğimizi imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz.

Din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi gayesiyle çıkılan bu kutlu yol, alicenap milletimizin güçlü desteği, Vakfımızın ve Vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla büyüyerek yedi kıtaya ulaştı.

Detaylı BilgiBağış Yap

HAYRİ HİZMETLER

Yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin mensupları olarak ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, deprem, sel gibi afetler ile savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana milletimizin yardım elini ulaştırıyoruz, umudu ve duası Türkiye olan mazlumların hayata tutunmalarını sağlıyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

UNUTURSAN YETİM KALIR!

Bugün dünyanın dört bir yanında savaşlar, doğal afetler, hastalıklar ve çeşitli nedenlerden dolayı annelerini ve babalarını kaybetmiş milyonlarca yetim çocuk bulunuyor. Yarım asra yakın süredir iyilik yolunda yürüyüşünü sürdüren Vakfımız da yetimlere sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını giderebilmek ve geleceklerine umut olabilmek için gayret gösteriyor. Anne şefkatinden yoksun baba merhametinden mahzun, yaşamını tek başına idame ettirmek zorunda kalan yetimlerimize milletimizin destekleriyle kol kanat geriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yetimhaneler yaptırıp ümmetin evlatlarına sahipsiz olmadıklarını gösteriyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

KRİZ BÖLGELERİ

Dilimiz, rengimiz, kültürümüz farklı olsa da samimiyetimiz ve milletimizin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşılıyoruz. Dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisindeyiz. Ayrı coğrafyalarda, ayrı dilleri konuşup ayrı hayatlar yaşıyor olsak da milletimizin gönülden bağışladığı emanetleri mazlum ve mağdurlara ulaştırarak gönül köprüleri kuruyoruz. Farklı coğrafyalarda savaş, açlık, susuzluk ve hastalıkla mücadele eden “Yok mu bir yardım eli” diye bekleyen insanlığa milletimizin yardım elini ulaştırıyoruz.

İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde ülkemizde yaşanan afetlerde kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, tüm imkanlarımızla seferber olarak yaraları sarıyoruz. İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan Vakfımız, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan mazlumun umudu oluyor.

Detaylı BilgiBağış Yap

RAMAZAN

Allah’ın yarattığı her bir varlığı, O’nun bir emaneti, kâinat ailesinin kıymetli bir ferdi olarak görüyor ve bu doğrultuda dünyanın dört bir yanında iyilik sofraları kurarak ramazanın bereketini sevgi ile kardeşlik ile paylaşıyoruz. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda insanlığın kimsesi olmaya çalışıyor, ülkemizde ve belki de adını ilk defa duyduğumuz diyarlarda ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyoruz. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyilik paketleri, yardım kartları dağıtıp iftar sofraları kurarak yoksula dayanak, bayramlık kıyafet hediye ederek yetim ve mazlumun sevinci oluyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

KURBAN

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlediğimiz 2023 yılı Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında Vakfımıza emanet edilen 745.535 hisse kurbanı yurtiçinde 79 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise yoksulluk ve krizlerin yoğun yaşandığı Afganistan, Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere Afrika, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzakdoğu ve Güney Amerika’nın da aralarında bulunduğu 47 ülkenin 280 bölgesinde keserek hayırseverlerimizin emanetlerini kardeşlerimize ulaştırdık.

Detaylı BilgiBağış Yap

SU KUYUSU

Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada hayırseverlerimizin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıp ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz. Bir damla suya erişebilmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan kurak topraklardaki milyonlarca insanı suya kavuşturuyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

HEDİYEM KUR’AN OLSUN

Dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur ve mahzun gönüllere kimi zaman bir damla su, kimi zaman bir lokma olan Vakfımız, Hediyem Kur’an Olsun projesi ile de manevi eksikliği gideriyor. Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için başlattığımız proje kapsamında hafızlığa çalışan yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini gerçekleştirdik. Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak görememiş başta Afrika olmak üzere ülkemiz dahil 81 ülkede ihtiyaç sahiplerine Kur’an-ı Kerim hediye ederek Allah Kelamının gönüllere girmesine vesile oluyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

HEDİYEM KİTAP OLSUN

İslam, okumaya, ilme ve ilim öğretene büyük önem vermiştir. Okumak, insanın hayata bakış açısını zenginleştirmenin yegâne yoludur. İlk emri “Oku” olan kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “Oku! Senin Rabb’in en cömert olandır” (Alak,3) buyurmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile; bilginin, öğrenmenin, okumanın kaynağı olan kitabı daha çok kitleye ulaştırmak ve her bireyin kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla “Hediyem Kitap Olsun” projesini başlatmıştır.

Detaylı BilgiBağış Yap

CAMİLER

Ülkemizin her bir köşesinde manevi iklimiyle yeni bir şuur kazandıran, Müslümanların buluşma noktası olan, ruhumuzu birleştiren ve insanlığı hakikate ulaştıran, varlığıyla bağımsızlığımızın göstergesi, bilgi ve hikmet, ilim ve ahlak mekânı İslam beldelerinin, etrafında hayat bulduğu, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesilen olan camiler inşa ederken bir yandan da terörden zarar görmüş camilerimizin bakım onarım ve tefrişatını gerçekleştiriyoruz.

Milletimizin destekleriyle dünyanın dört bir yanında bulundukları bölgelerin abidevi eseri olan, İslam’ın alameti, Müslümanlığın nişanesi camiler inşa ediyoruz. Yurt dışında açtığımız camilerle bir yandan Müslüman toplumlar arasında gönül köprüleri kurarken bir yandan da gittiği her ülkede cami mescitler inşa etmiş bir medeniyetin mensupları olarak ecdat mirasını yaşatıyoruz.

Detaylı BilgiBağış Yap

MESCİTLER

İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan vakıf kültürü, birlik ve beraberliğin sembolü camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü olmuş, bu durum Selçuklu ve Osmanlı döneminde zirve noktaya ulaşmıştır. Günümüzde vakıf geleneğinin sağlam bir halkasını teşkil eden Türkiye Diyanet Vakfı da kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında yaptırdığı camilerle bu geleneği sürdürmüştür.

Gerçekleştirdiğimiz her projede olduğu gibi en büyük destekçimiz vefakar milletimiz olmuştur. Mescit projemiz kapsamında da siz değerli hayırseverlerimizin destekleriyle gittikleri her yerde İslam medeniyetinin bir göstergesi olan cami ve mescit inşa eden ecdadımızın mirasını yaşatacak mazlum coğrafyalara bilgi, hikmet, ilim ve ahlak mekanı, birliğin ve beraberliğin sembolü mescitler inşa edeceğiz.

Detaylı BilgiBağış Yap

ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLLERİ

İyilik için yaşamayı varoluş sebebi olarak görüyor ve İyiliğin dünyayı değiştireceğine inanıyoruz… Yeryüzünde iyiliği egemen kılmak için çıktığımız bu yolda ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşadığı toplumda çığır açan, bireyleri harekete geçiren, çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren iyilik hikayeleri toplayarak iyilik öncülerine takdim etmek üzere Uluslararası İyilik Ödülleri programı düzenliyoruz.

Detaylı Bilgi