İLİM KÜLTÜR SANAT VE YAYIN KURULU BAŞKANLIĞI (İLKSAY)

İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı, kısa adıyla İLKSAY, 1989 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu adıyla faaliyetlerine başlamıştır. 2018 yılında Mütevelli Heyetimiz tarafından yeniden teşekkül ettirilen İLKSAY Kurulu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın başkanlığında 9 üyeden oluşmaktadır. Zamanla İLKSAY bünyesinde editör, musahhih, mütercim gibi farklı alanlarda uzmanlar istihdam edilmiştir.

İLKSAY Kurulunda yürütülen faaliyetler, çalışma alanlarına göre şöyle kategorize edilebilir:

  • İlmi projeleri destekleme çalışmaları
  • Neşredilmesi talebiyle gönderilen eserleri inceleme çalışmaları
  • Eser son okuma ve tashih çalışmaları
  • Çeviri çalışmaları
  • Editörlük çalışmaları
  • Bilimsel toplantı ve çalıştay faaliyetleri

PROJELERİMİZ

Konulu Hadis Projesi

Hadislerle İslâm adlı eser, konulu hadis projesi çalışmaları sonucunda Vakfımız tarafından ilim ve kültür dünyamıza kazandırılmıştır. Eser, Peygamberimizin (s.a.s) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dil ve özgün bir üslupla okuyucuya sunmaktadır. 85 yazarla hazırlanan, 9 bin 782 hadisten oluşan eser, altı yılda hazırlanmıştır.

Konulu Tefsir Projesi

İLKSAY bünyesinde koordine edilen proje, Diyanet İşleri Başkanlığı ve akademisyenlerle iş birliği içinde çalışılmıştır. Proje ürünü olan “Hayat Rehberi Kur’an” isimli beş ciltlik kitap seti, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Konulu Siyer Projesi

Konulu Siyer Projesi, ülkemiz ilahiyat fakültelerinin İslâm tarihi bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin ortak çalışması olarak planlanmıştır. Proje kapsamında üç cilt olarak basımı planlanan eserle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Proje sonunda çocuklara ve gençlere yönelik siyer kitaplarının da hazırlanması hedeflenmektedir.

Siyer-i Nebî Atlas ve Albümü Projesi

Projede Hz. Peygamber (s.a.s)’in hayatını zengin görsel malzeme ile sunmak amaçlanmıştır. Bu itibarla projede, resim, minyatür, gravür, fotoğraf, harita, tablo, kroki, plan, şema vb. görsel örneklerle zengin bir içerik oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Proje sonunda hazırlanacak olan atlas ve albümün, tüm dünya dillerine çevrilebilecek bir eser olması hedeflenmektedir.

Kurʾân Meâli Yazım Projesi

Dil ve üslup olarak okunması ve anlaşılması kolay, günümüz Türkçesiyle hazırlanmış, yalın ve açıklamalı olmak üzere iki türde yayımlanması planlanan Kur’ân-ı Kerîm Meâli eseri ile ilgili çalışmalar İLKSAY iş birliği ile başlatılmıştır ve devam etmektedir.

Gençlik ve İnanç Sorunları Projesi

Üniversite öğrencilerinin inançları ile ilgili yayınların içeriğini analiz etmek, İslâm’a inanma düzeylerini ve inanç problemlerini tespit etmek amacıyla, Vakfımız ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle çalışmalara başlanmıştır.

TDV Yayınları Kurumsal Arşiv ve Kütüphane Çalışmaları / Kitap Bağışları

İLKSAY bünyesinde oluşturulan kütüphane, yeni eserlerle zenginleştirilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları’na ait bütün eserlerin yer aldığı yayın arşivi oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizdeki İlahiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri ve muhtelif kurum kütüphanelerine kitap bağışları yapılmıştır.

Eser Çeviri Faaliyetleri

Başta çocuk kitapları olmak üzere Vakfımızca neşredilmiş olan kitapların İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca ve Japonca çevirileri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Başlı başına bir proje olarak, İmam Buhârî ve İmam Müslim’in üzerinde ittifak ettiği sahih hadisleri ihtiva eden üç ciltlik El-Lü’lü’ü ve’l-Mercân Tercümesi faaliyeti tamamlanmak üzeredir.

İLKSAY Kurulu Başkanlığı, Vakfımızın 2023-2027 Stratejik Planı çerçevesinde ortaya konulan vizyon doğrultusunda yeni projeler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

ATÖLYELERİMİZ

Hukuk Felsefesi Atölyesi

HUKUK FELSEFE ATÖLYESİ, hukuk-siyaset bilimi vb. disiplinlerdeki lisansüstü öğrencilerimize İslam Hukuku alanında uzman hocalarımız tarafından verilecek Ocak-Mayıs aylarını da kapsayacak şekilde 5 aylık seminer dizilimini kapsar. Hukuk ve ahlak krizinin küresel olarak deneyimlendiği pozitivist dünyada, İslam hukuk geleneğinin yeniden hukuk ve düşünce dünyamıza kaynaklık yapabileceğine olan inancımız, İslam hukuku, içtihat düşüncesi, makasıd teorisi, Osmanlı Hanefiliği, Hukuk Kodifikasyonu gibi; İslam hukuk mantığında içkin tartışma noktalarını, hukuk ve siyaset bilimi dünyasına taşımayı elzem kılar.

AYRINTILAR