Hukuk Felsefesi Atölyesi

Program Amacı: Hukuk Felsefesi Atölyesi, hukuk-siyaset bilimi vb. disiplinlerdeki lisansüstü öğrencilerimize İslam Hukuku alanında uzman hocalarımız tarafından verilecek Ocak-Mayıs aylarını da kapsayacak şekilde 5 aylık seminer dizilimini kapsar. Hukuk ve ahlak krizinin küresel olarak deneyimlendiği pozitivist dünyada, İslam hukuk geleneğinin yeniden hukuk ve düşünce dünyamıza kaynaklık yapabileceğine olan inancımız, İslam hukuku, içtihat düşüncesi, makasıd teorisi, Osmanlı Hanefiliği, Hukuk Kodifikasyonu gibi; İslam hukuk mantığında içkin tartışma noktalarını, hukuk ve siyaset bilimi dünyasına taşımayı elzem kılar.
Burs Miktarı: Ocak ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde 5 ay 3000 TL olarak bursiyerimize ödenecektir.
Başvuru Şartları:

  1. Siyaset Bilimi, Hukuk veya İslam Hukuku disiplinlerinde yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.
  2. Dil puanı tercih sebebidir.
  3. Akademimizce yüz yüze düzenlenecek olan seminerlere ve yaz dönemi kamp programına katılım zorunludur.

Ders Yeri: TDV İLKSAY Binası, Dr. Mediha Eldem Sk. No: 72/B, Kocatepe/ANKARA
Ders Günleri: Derslerimiz haftalık 4 seminer verilecek şekilde her haftanın cuma ve cumartesi günlerinde İLKSAY Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.
Bilim Kurulu / Akademisyen Kadrosu:

Doç. Dr. Abdürrahim KOZALI (Program Koordinatörü)
Prof. Dr. Murtaza BEDİR (İSAM Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet YAMAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer TÜRKER (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Yunus APAYDIN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür KAVAK (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Emir KAYA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZAYKAL (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERKOÇ BAYDAR (İbn Haldun Üniversitesi)

İletişim Maili: ilksay-akademi.destek@tdv.org