HAKKIMIZDA

Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketidir.

Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesidir. Ecdadımız, bu kutsal emanete sahip çıkarak, vakıflar vasıtasıyla dinimize ve milletimize büyük hizmetler yapmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı da 13 Mart 1975 tarihinde bu iyilik halkasının bir devamı olarak dönemin Diyanet İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Tayyar Altıkulaç ve Yakup Üstün ile Özlük İşleri Müdürü Ahmet Uzunoğlu tarafından kuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi gayesiyle kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, bugün ülkemizde 1.003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yapan büyük bir sivil toplum hareketi haline geldi.

Hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır.

Toplumsal barış ve huzuru, toplumun dini, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik her faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakfı, yeryüzünde iyiliğin egemen olması amaç ve gayesi, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma hedefi ile hareket etmektedir.

Vakfımız, yapımına 1967 yılında başlanan Ankara Kocatepe Camisini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmasının ardından bugüne kadar ülkemizde 3 bin 817 cami, 2 bin 866 Kur’an kursu, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde cami ve eğitim binası yapmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı, 1983 yılından bu yana Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak Ankara ve İstanbul’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenmesini sağlamış, 44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşıyan İslam Ansiklopedisi ve çok sayıda kaynak eseri kültür hazinemize kazandırmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim faaliyetlerine öncelik veren vakfımız, Kuran kurslarından, hafızlık eğitimine, anaokulundan ilköğretime, imam hatip lisesinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde ülkemizde ve dünyanın 111 ülkesinden gençlere sağlam bir din eğitimi vermek için çalışmaktadır.

Dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca insana milletimizin yardım elini uzatan vakfımız, Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ve Kurban Bayramında düzenlediği vekâletle kurban kesim organizasyonuyla bayram sevincini mazlum coğrafyalara taşımaktadır.

Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa’ya göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisi olan Türkiye Diyanet Vakfına, 13.01.1978 tarih ve 16168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.12.1977 tarih ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

Ayrıca Vakfımızın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ncı maddesine göre, izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan sayılması, 05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.07.2005 tarih ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

AMAÇ ve GAYEMİZ

AMAÇ ve GAYEMİZ;

Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi ve manevi destek olmak.

HEDEFİMİZ;

Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak.

İDARİ YAPI

GENEL KURUL: Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİ

 1. Prof. Dr. Ali ERBAŞ
  Diyanet İşleri Başkanı
  Mütevelli Heyeti Başkanı
 2. Doç. Dr. Burhan İŞLİYEN
  Mütevelli Heyeti II. Başkanı
 3. Prof. Dr. Huriye MARTI
  Mütevelli Heyet Üyesi
 4. Ahmet UZUNOĞLU
  Mütevelli Heyet Üyesi
 5. Dr. Hafiz Osman ŞAHİN
  Mütevelli Heyet Üyesi
 6. Ahmet AKÇA
  Mütevelli Heyet Üyesi
 7. Doç. Dr. Fatih KURT
  Mütevelli Heyet Üyesi
 8. Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU
  Mütevelli Heyet Üyesi
 9. Mustafa ÇETİN
  Mütevelli Heyet Üyesi

DENETİM KURULU

 1. Kadir DİNÇ
  Denetim Kurulu Üyesi
 2. Hasan GÜÇLÜ
  Denetim Kurulu Üyesi
 3. Ahmet BELADA
  Denetim Kurulu Üyesi

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. İzani TURAN
  Genel Müdür
 2. Recep Şükrü BALKAN
  Genel Müdür Yardımcısı
 3. Fatih KAYACAN
  Genel Müdür Yardımcısı

TEŞKİLAT ŞEMASI

VERGİ MUAFİYETİ

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Müdürlüğü; Vakfımızın “Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olmak” hedefini taşıyan,

Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden kurumlara maddi ve manevi destek olmak” amaç ve gayesini benimsemiş, dışa açık, yenilikçi, milli ve manevi duygulara sahip insan kaynağının teminini sağlamaktadır.

Çalışanlarına sürekli eğitimler düzenleyerek kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmayı ve kurum aidiyetini kazandırmayı hedeflemektedir.

MEDYA ODASI

Kurban Medya Odası

Özgür Filistin’in Yanındayız

Kardeşliğimiz
Zekatla
Bereketlensin

Türkiye İçin İyilik Vakti
Deprem

Kurumsal Kimlik

Tanıtım Filmi

Tanıtım Sunumları
( PowerPoint )

Tanıtım Kataloğu

Tanıtım
Broşürleri

İyilik Bülteni

Basında TDV

Raporlar

Cami Katalogları

Kitaplar

İyilik Çarşısı

Yolun İyilik Olsun

Unutursan
YETİM
Kalır!

Bir Tuğla da
Benim Olsun
(TDV Camiler)

Hediyem
Kur’an
Olsun

Hediyem
Kitap
Olsun

Su Kuyuları
(Bir Damla Hayat)

Bir İyilik
Bir Fidan