İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM)


Türk – İslam tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlayan İSAM, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerini desteklemekte ve üretilen bilginin daha geniş kitlelere ulaştırılması için ansiklopedi, dergi ve kitaplar yayımlamakta, sempozyum ve konferanslar düzenlemektedir. İSAM özellikle İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Türk kültür hayatına ve Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslami araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

İSAM bir taraftan Türk ve İslam dünyasının tarihi mirasını modern bilimsel yöntemlerle araştırarak günümüz insanın dikkatine sunmakta, diğer taraftan da Müslüman coğrafyadaki dinî, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim adamı ve yöneticiler için bilgi birikimi sağlamakta, nitelikli çalışmalar yürütmek amacıyla Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilişkilerini sürdürmektedir.

Oluşturduğu kütüphane, arşiv ve dokümantasyon birimiyle araştırmacılara büyük bir hizmet sunan İSAM, ayrıca yurt içinde ve dışında araştırmacı yetiştirmeyi ve ilmi araştırmalar yaptırmayı planlayıp uygulamaya koymuş, bu amaçla bugüne kadar değişik alanlar için pek çok eleman seçilmiş, bunlardan bir kısmı doktoralarını tamamlayıp İSAM’da (bazıları muhtelif üniversitelerde) araştırmacı olarak çalışmalarına başlamıştır.

Kültür hayatımıza çok değerli katkılar sunan İSAM; aynı zamanda yüzyılın kültür hazinesi olan Vakfımız İslam Ansiklopedisi’ni yayınlamış, dini ve kültürel muhteva açısından eşsiz olan bu eseri toplumumuza kazandırmıştır.

İLİM, KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU BAŞKANLIĞI (İLKSAY)


İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı, kısa adıyla İLKSAY, 1989 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu adıyla faaliyetlerine başlamıştır. 2018 yılında Mütevelli Heyetimiz tarafından yeniden teşekkül ettirilen İLKSAY Kurulu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın başkanlığında 9 üyeden oluşmaktadır. Zamanla İLKSAY bünyesinde editör, musahhih, mütercim gibi farklı alanlarda uzmanlar istihdam edilmiştir.

İLKSAY Kurulunda yürütülen faaliyetler, çalışma alanlarına göre şöyle kategorize edilebilir:

 • İlmi projeleri destekleme çalışmaları
 • Neşredilmesi talebiyle gönderilen eserleri inceleme çalışmaları
 • Eser son okuma ve tashih çalışmaları
 • Çeviri çalışmaları
 • Editörlük çalışmaları
 • Bilimsel toplantı ve çalıştay faaliyetleri

PROJELERİMİZ

 • Konulu Hadis Projesi
 • Konulu Tefsir Projesi
 • Konulu Siyer Projesi
 • Siyer-i Nebî Atlas ve Albümü Projesi
 • Kurʾân Meâli Yazım Projesi
 • Gençlik ve İnanç Sorunları Projesi
 • TDV Yayınları Kurumsal Arşiv ve Kütüphane Çalışmaları / Kitap Bağışları
 • Eser Çeviri Faaliyetleri
DETAYLI BİLGİ