İŞLETMELER


TDV YAYIN MATBACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi; kitap, dergi, takvim, broşür ve her türlü yayının dizgi ve baskı işleri ile basılı, sesli, görüntülü dini, ilmi, milli ve kültürel konulardaki yayınların, yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve satışını yapmak, yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi ve panayır düzenlemek, İslâmi ilimler ve İslâm sanatları ile ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmek ve yayınlamak, bunun için yayınevi ve şubeler açmak amacıyla kurulmuş olup, bu konularda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak İşletmenin verimli bir şekilde çalışması için basiretli bir tüccar gibi faaliyetlerine devam etmektir. İşletmenin bu faaliyetlerinin yanında yurtdışında, özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın cenaze nakil işlerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din görevlilerimizin cübbe-sarık talebini de karşılamaktadır.

a) Matbaacılık Faaliyetleri

İşletmemiz bünyesinde 1992 yılında kurulan matbaa tesislerinin kapasitesi çeşitli yıllarda ilave edilen yeni donanım ve makine teçhizatı ile artırılmıştır. Bu tesislerimizde başta vakfımız yayınları olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen kitap, dergi, broşür, afiş vb. her türlü baskıya yönelik talepler; İşletme merkezi, baskı öncesi tesisler ile baskı tesisleri ve deponun bir arada bulunduğu OSTİM Örnek sanayi sitesinde 4.500 metrekarelik kullanım alanına sahip tesislerde dizgi aşamasından baskı aşamasına kadar, karşılanmaktadır.

b) Yayınevleri ve Şube Faaliyetleri

Ticari amacın ikinci planda kaldığı ve vakfımızın dini, milli, ilmi, edebi, kültürel, tarihi ve felsefi konulardaki yayınlarının üretim, satış ve dağıtımı ile yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan bu işletmemize bağlı yayınevlerinde; Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurum ve kuruluşların yayınları ile vakfımızın uygun gördüğü dini, ilmi, milli, tarihi ve kültürel muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü her türlü yayın okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Ülke genelindeki 24 yayınevimizde, vakfımıza ait 600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile yaklaşık 150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla buluşturuyoruz.

Cenaze Nakil Hizmetleri

Yurtdışında özellikle de Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın vefat ettiklerinde ülkemize gönderilen cenazelerinin, havaalanlarından alınıp memleketlerine götürülmesi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Bu konu hakkında geniş bilgiye Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi’nin http://www.tdvyayin.com.tr web adresine girerek ulaşabilirsiniz.

Web Sayfası

TDV YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Eğitim yuvalarıyla eşdeğer gördüğümüz öğrenci yurtlarına büyük önem veriyoruz. Evlatlarınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz, aile sıcaklığında yurtlar açıyoruz.

Gayemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenle kalabileceği, her ilde bir erkek, bir de kız öğrenci yurdunu milletimize kazandırmak.

Bu konu hakkında geniş bilgiye Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi’nin www.tdvyurt.com.tr web adresine girerek ulaşabilirsiniz.

Web Sayfası

İŞTİRAKLER


KOMAŞ

KOMAŞ   Kocatepe  Modern  Mağazacılık  İşletmeleri  Sanayi  ve Ticaret  A.Ş.  bir Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olup sermayesinin % 99.45’i Türkiye Diyanet Vakfı ’na aittir.  25.05.1983 tarihinden bugüne inşaat sektöründe başlanan faaliyetlere zamanla oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim, ticaret, gıda, mağazacılık, ahşap doğrama ve dekorasyon,  sağlık, neşriyat   ve   pazarlama  gibi  farklı  sektörler  de  eklenerek  devam  edilmiştir.

Komaş A.Ş.’nin ana faaliyet alanları

  • İnşaat
  • Ticaret
  • Eğitim

Türkiye Diyanet Vakfına hizmet ve destek için kurulmuş olan ve 35 yıla varan bir süredir varlığını bu bilinçle devam ettiren KOMAŞ; kazanılmış olan tecrübe ve deneyimlerin, şirketin kuruluş maksadının her zaman göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmesi sonucunda, günümüzde; iştigal ettiği sektörlerin tümünde vermiş olduğu hizmet kalitesiyle kendisini ispat etmiş, markalaşmış ve güvenilir bir konuma gelmiş, ticaret hayatında sağlam adımlarla ilerleyen, farklı sektörlerde faaliyet gösterip bu sektörlerin her birinde kârlılığını günden güne arttıran, başarılı ve profesyonel bir ticari işletme şeklini almıştır.

Komaş A.Ş’ nin misyonu

Kadim medeniyetimizin eğitim, kültür, sanat ve mimarisini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın misyonunu tamamlayıcı şekilde geliştirmek, zenginleştirmek ve yaymak maksadıyla sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak.

Komaş A.Ş.’ nin vizyonu

Faaliyet gösterdiği alanlarda, referans alınan öncü firma olmak.

Web Sayfası

VAKIF FUARCILIK, REKLAMCILIK, YAYINCILIK, TANITIM ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bu şirketimiz; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3143 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 12. maddesi uyarınca, yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, panayır ve organizasyon gibi faaliyetlerde bulunacakların limited veya anonim şirket olmaları şartı getirilmesi üzerine; 1983 yılından bu yana TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi`nce Ankara ve İstanbul’da düzenlenmekte olan “Kitap ve Kültür Fuarı”nın devam ettirilebilmesi için kurulmuştur.

Faaliyetler

a) Kitap ve Kültür Fuarları

Kocatape ve Sultanahmet camii Kitap ve Kültür Fuarları

1983 yılından itibaren Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi tarafından organize edilen, 1996 yılından itibaren de şirketimiz tarafından yürütülmeye çalışılan Kitap ve Kültür Fuarları her yıl Ankara Kocatepe camii avlusunda, İstanbul da ise Beyazıt Meydanında açılmakta olup halkımız ile yayıncılarımızın büyük ilgi ve desteği ile geleneksel hale gelmiştir.

b) Prodüksiyon Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne ait prodüksiyon Merkezi bu şirketce kiralanmış olup, Nisan 1998 ayından itibaren kamera kiralama, kurgu, salon kiralama, stüdyo kiralama vb. işleri karşılığında değişik firma ve kuruluşlara şirketimize ücreti mukabili tahsis edilmektedir.