MALİ BİLGİLER


32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   1.248.874.765,17
           32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 1.052.312.135,89  
           32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 13.644.491,26  
           32.1.7 Finansal gelirler 66.285.663,98  
           32.1.8 Diğer gelirler 116.632.474,04  
    32.2. Gider Fazlası    
TOPLAM    1.248.874.765,17

 

33. GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   1.039.795.367,90
        33.1.1. Genel Giderler 66.883.668,93  
        33.1.2. Personel Giderleri 39.578.875,69  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 933.332.823,28  
                33.1.3.1. Sağlık 0,00  
                33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 324.903.193,17  
                33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 315.789.624,97  
                33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 167.321.089,15  
                33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 19.723.438,80  
                33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
                33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
                33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
                33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
                33.1.3.10. Diğer  105.595.477,19  
        33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
    33.2. Gelir Fazlası   209.079.397,27
TOPLAM    1.248.874.765,17
32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   1.265.440.873,71
           32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 1.008.228.616,43  
           32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 49.985.164,49  
           32.1.7 Finansal gelirler 54.188.466,66  
           32.1.8 Diğer gelirler 153.038.626,13  
    32.2. Gider Fazlası    
TOPLAM    1.265.440.873,71

 

33. GİDERLER (TL)    
33.1. Gider Toplamı   1.014.038.836,28
33.1.1. Genel Giderler 77.582.371,28  
33.1.2. Personel Giderleri 34.632.696,40  
33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 901.823.768,60  
33.1.3.1. Sağlık 0,00  
33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 307.459.615,43  
33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 361.218.898,42  
33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 133.063.915,05  
33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 16.388.719,09  
33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
33.1.3.10. Diğer  83.692.620,61  
33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
33.2. Gelir Fazlası   251.402.037,43
TOPLAM    1.265.440.873,71
32. GELİRLER (TL)    
32.1. Gelir Toplamı   914.203.123,97
        32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.2 Yurt dışından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 777.979.811,60  
        32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 5.593.840,52  
        32.1.7 Finansal gelirler 28.872.293,35  
        32.1.8 Diğer gelirler 101.757.178,50  
TOPLAM   914.203.123,97
32 GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   798.161.236,66
        33.1.1. Genel Giderler 124.578.312,10  
        33.1.2. Personel Giderleri 33.913.153,33  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 639.669.771,23  
            33.1.3.1. Sağlık 0,00  
            33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 165.746.750,07  
            33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 278.303.302,04  
            33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 123.267.089,38  
            33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 25.891.004,69  
            33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
            33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
            33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
            33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
            33.1.3.10. Diğer 46.461.625,05  
       33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
   33.2. Gelir Fazlası   116.041.887,31
TOPLAM   914.203.123,97

 

32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   791.594.882,21
        32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 669.256.150,40  
        32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 4.326.627,24  
        32.1.7 Finansal gelirler 22.810.200,37  
        32.1.8 Diğer gelirler 95.201.904,20  
TOPLAM   791.594.882,21
32 GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   622.808.974,20
        33.1.1. Genel Giderler 34.969.938,53  
        33.1.2. Personel Giderleri 27.291.211,88  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 560.547.823,79  
            33.1.3.1. Sağlık 0,00  
            33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 151.392.144,04  
            33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 259.221.386,53  
            33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 91.069.213,01  
            33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 17.170.791,43  
            33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
            33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
            33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
            33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
            33.1.3.10. Diğer 41.694.288,78  
       33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
   33.2. Gelir Fazlası   168.785.908,00
TOPLAM   791.594.882,20

 

32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   632.080.029,34
        32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 517.334.496,09  
        32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 6.084.728,14  
        32.1.7 Finansal gelirler 23.780.294,32  
        32.1.8 Diğer gelirler 84.880.510,79  
TOPLAM   632.080.029,34
32 GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   482.638.242,09
        33.1.1. Genel Giderler 30.839.960,14  
        33.1.2. Personel Giderleri 22.342.619,18  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 429.455.662,77  
            33.1.3.1. Sağlık 0,00  
            33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 63.019.951,75  
            33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 243.611.237,40  
            33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 72.829.114,94  
            33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 16.767.198,32  
            33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
            33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
            33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
            33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
            33.1.3.10. Diğer 33.228.160,36  
       33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
   33.2. Gelir Fazlası   149.441.787,25
TOPLAM   632.080.029,34

 

32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   584.713.253,34
        32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
        32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 403.911.002,14  
        32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
        32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 4.295.282,46  
        32.1.7 Finansal gelirler 24.726.234,49  
        32.1.8 Diğer gelirler 151.780.734,24  
TOPLAM   584.713.253,34
32 GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   383.497.096,79
        33.1.1. Genel Giderler 21.965.402,68  
        33.1.2. Personel Giderleri 16.730.566,39  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 344.801.127,72  
            33.1.3.1. Sağlık 0,00  
            33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 55.877.857,14  
            33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 164.040.435,88  
            33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 69.146.731,93  
            33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 32.112.610,88  
            33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
            33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
            33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
            33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
            33.1.3.10. Diğer 23.623.491,88  
       33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
   33.2. Gelir Fazlası   201.216.156,55
TOPLAM   584.713.253,34