MALİ BİLGİLER


2020 YILI MALİ BİLGİLER
32. GELİRLER (TL)        
         
    32.1. Gelir Toplamı     1.275.573.868,00  
         
           32.1.1 Üye Ödentileri   0,00    
           32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar   0,00    
           32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar   0,00    
           32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar   1.098.021.596,21    
           32.1.5 Üye Ödentileri   0,00    
           32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri   0,00    
           32.1.7 Finansal gelirler   33.606.610,28    
           32.1.8 Diğer gelirler   143.945.661,51    
         
    32.2. Gider Fazlası        
         
T O P L A M        1.275.573.868,00
         
33. GİDERLER (TL)        
         
   33.1. Gider Toplamı     959.512.554,01  
         
         33.1.1. Genel Giderler   67.283.506,39    
         33.1.2. Personel Giderleri   38.666.907,13    
         
         33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı   853.562.140,49    
              33.1.3.1. Sağlık 0,00      
              33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 362.881.762,51      
              33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 285.748.076,52      
              33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 114.123.450,14      
              33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 7.535.705,93      
              33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00      
              33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00      
              33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00      
              33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00      
              33.1.3.10. Diğer  83.273.145,39      
         33.1.4. Diğer Giderler   0,00    
         
   33.2. Gelir Fazlası     316.061.313,99  
T O P L A M        1.275.573.868,00
32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   1.248.874.765,17
           32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 1.052.312.135,89  
           32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 13.644.491,26  
           32.1.7 Finansal gelirler 66.285.663,98  
           32.1.8 Diğer gelirler 116.632.474,04  
    32.2. Gider Fazlası    
TOPLAM    1.248.874.765,17

 

33. GİDERLER (TL)    
    33.1. Gider Toplamı   1.039.795.367,90
        33.1.1. Genel Giderler 66.883.668,93  
        33.1.2. Personel Giderleri 39.578.875,69  
        33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 933.332.823,28  
                33.1.3.1. Sağlık 0,00  
                33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 324.903.193,17  
                33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 315.789.624,97  
                33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 167.321.089,15  
                33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 19.723.438,80  
                33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
                33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
                33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
                33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
                33.1.3.10. Diğer  105.595.477,19  
        33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
    33.2. Gelir Fazlası   209.079.397,27
TOPLAM    1.248.874.765,17
32. GELİRLER (TL)    
    32.1. Gelir Toplamı   1.265.440.873,71
           32.1.1 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.2 Yurtdışından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.3 Kamu Kuruluşlarından alınan yardımlar 0,00  
           32.1.4 Diğer Bağış ve Yardımlar 1.008.228.616,43  
           32.1.5 Üye Ödentileri 0,00  
           32.1.6 İktisadi İşletme gelirleri 49.985.164,49  
           32.1.7 Finansal gelirler 54.188.466,66  
           32.1.8 Diğer gelirler 153.038.626,13  
    32.2. Gider Fazlası    
TOPLAM    1.265.440.873,71

 

33. GİDERLER (TL)    
33.1. Gider Toplamı   1.014.038.836,28
33.1.1. Genel Giderler 77.582.371,28  
33.1.2. Personel Giderleri 34.632.696,40  
33.1.3. Amaca Yönelik Giderler Toplamı 901.823.768,60  
33.1.3.1. Sağlık 0,00  
33.1.3.2. Sosyal Hizmetler 307.459.615,43  
33.1.3.3. Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 361.218.898,42  
33.1.3.4. Eğitim ve Araştırma 133.063.915,05  
33.1.3.5. Kültür, Sanat, Spor 16.388.719,09  
33.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00  
33.1.3.7. Hukuk insan Hakları ve Politika 0,00  
33.1.3.8. Çevre (Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00  
33.1.3.9. Uluslar arası faaliyetler 0,00  
33.1.3.10. Diğer  83.692.620,61  
33.1.4. Diğer Giderler 0,00  
33.2. Gelir Fazlası   251.402.037,43
TOPLAM    1.265.440.873,71