Mevzuat ve Genelgeler


Genel Mevzuat

 1. Türkiye Diyanet Vakfı İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Ve Resmi Belgeler
  1. Türkiye Diyanet Vakfı’na Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
  2. Türkiye Diyanet Vakfı’nın İzin Almadan Yardım Toplaması ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
  3. Türkiye Diyanet Vakfı Sicil Numarası
  4. Türkiye Diyanet Vakfı Vergi Numarası
  5. Türkiye Diyanet Vakfı Vergi Muafiyeti Devam Yazısı
 2. Vakıflar İle İlgili Mevzuat Türk Medeni Kanunu Hükmüne Göre Kurulan Vakıflar ile İlgili Genel Mevzuat
  1. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
  2. 903 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Birinci Kitabının İkinci Babı Üçüncü Faslının Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi,Bazı Vakıfların Vergi Muafiyetinden Faydalandırılması Hakkında Kanun
  3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Vakıflar ile İlgili Maddeleri
  4. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük
  5. Vakıflar Yönetmeliği
  6. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  7. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
  8. 5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün 07.11.2006 tarih ve 2006/22 Sayılı Genelgesi
 3. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğler
  1. 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete; `Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 4. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflarla ile ilgili Genelgeler
  1. 5737 sayılı Kanunun Uygulanması ile ilgili 2008/1 sayılı Genelge
  2. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflarla ilgili Güncellenen ve Kaldırılan Talimatlar Hakkında 24.05.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Genelge
 5. Vakıfların Vergi Muafiyeti ve Vakıflara Yapılan Yardımların Vergiden İndirilmesi ile İlgili Mevzuat
  1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Vakıflar ile İlgili Maddeleri)
  2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Vergi Tevkifatı ile ilgili Maddeleri)
  3. 3065 sayılı KDV Kanunu (Vakıflarla ilgili Maddeleri)
  4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Vakıflar ile İlgili Maddeleri)
  5. 4962 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun
  6. Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 1 Seri No`lu Genel Tebliğ
 6. Yardım ile İlgili Mevzuat
  1. 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
  2. Yardım Toplama ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
  3. Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
  4. Yardım Toplama İşlemlerine İlişkin İçişleri Bakanlığı’nın 07.04.2005 Tarih ve 2005/38 Sayılı Genelgesi
 7. Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı
  Hac ve Umre Mevzuatı

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 633 Sayılı Kanun
  2. Hac Seyahati ile İlgili işlerin Diyanet İşleri Başkanlığı`nca Yürütülmesine İlişkin Kararname
  3. Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığı`nca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
  4. Seyahat Acentalarının Hac Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik
 8. Kurban Hizmetleri Mevzuatı
  1. Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Yürütülmesine Dair Karar
  2. Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı`nca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
  3. 2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
 9. Dernekler Mevzuatı
  1. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
  2. Dernekler Yönetmeliği

TDV Döküman Yönetim Sistemi

 1. Türkiye Diyanet Vakfı İç Mevzuatı