Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Mütevelli Heyeti Üyesi

1987’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1989) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda “Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Nübüvvet” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (1995). Uzun yıllar boyunca İSAM araştırmacısı olarak görev yaptı. 2010 yılında profesör unvanını aldı. 2012’de Üniversiteler Arası Kurul Üyesi olarak görev yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcılığını yürüten Sinanoğlu, aynı zamanda TDV Mütevelli Heyeti üyeliğini yürütmektedir.