Cami; 1.030,5 m2 inşaat alanına sahiptir. Camii harim katında 636 ve mahfil katında 80 kişi olmak üzere toplamda 716 cemaat kapasitesine sahiptir. Ayrıca 235,1 m2 inşaat alanına sahip kütüphane, abdesthane, imam ve müezzin odaları ile teknik hacimlerden oluşan müştemilatı bulunmaktadır.

BAĞIŞTA BULUN

Ülke/Bölge seçimleri Vakfımız tarafından bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.