Cami ve Eğitim Merkezi; 8.500 m2 kapalı alana sahiptir. Caminin avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 1200 kişidir. Bodrum katında
70 araçlık otopark ve abdesthaneler, zemin katında harim ve 1 mahfil katı  bulunmaktadır. Eğitim Merkezi binasında ise 4 adet derslik, kütüphane, misafirhane, imam ofisi ve lojmanı, gasilhane-morg ve yemekhane bulunmaktadır.