Cami; 1.610 m2 kapalı alana sahiptir. Avlusuyla birlikte cemaat kapasitesi 2.300 kişidir. Bodrum katında altmescit ve abdesthane , zemin katında harim, abdesthane ve avlu, 1. katında ise mahfil  bulunmaktadır.