• Başkentten 522 km mesafede bulunan kasabasının nüfusu yaklaşık kişidir.
  • Halkın %97’i Müslüman olup toplam nüfusun %96’i fakirlik seviyesindedir.
  • Halk uzak noktadaki bir kuyudan su temini için 1-2 saat arasında beklemektedir.
  • 14 tonluk Su Deposu ve 8+1 musluğu ile tüm gün su ihtiyaçları karşılanacaktır.
  • Temiz ve içilebilir suya erişimin kısıtlı olması sebebiyle kirli suların kullanılması ölümcül bir ince bağırsak hastalığı olarak nitelendirilebilecek kolera hastalığını ortaya çıkmaktadır.
  • 5 yıl Partner ve 5 yıl TDV tarafından tüm bakım ve onarımı karşılanarak toplam 10 yıl boyunca bölge halkının su ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.

*Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.