PROJE GEREKÇESİ

 • Lisans ve Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve bilimsel araştırmalarını sunabilecekleri bir platform eksikliği,
 • Akademik dünyada yer alabilecek şekilde öğrencilerin bilimsel etkinliklerde yer almasının sağlanması hususunda tecrübe eksiklikleri,

PROJENİN AMACI

 • İlim dünyasında yer alacak yeni nesillerin yetişmesine katkı vermek,
 • İslam Medeniyetinin zengin birikimi hakkında bilgi sahibi olan ve bu zengin birikimi yorumlayabilecek yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamak,
 • Öğrencilerimizin entelektüel gelişimine katkı sağlamak, akademik etkinlikler bağlamında bilgi ve birikimlerini ölçebilecekleri ve takdim edebilecekleri etkili bir platform oluşturmak,
 • Lisansüstü öğrencilerimizin mezun olmadan önce ilmî bir faalyet tecrübesi kazanmalarına imkân sağlamak,
 • Öğrencilerimizin doğru ve sistemli bir bakış açısı kazanmalarına; düşüncelerini açık, akıcı ve etkili bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin organizasyon becerilerini arttırmak,
 • Türkiye Diyanet Vakfı’nın yaptığı Eğitim faaliyetlerinin kamuoyunca bilinmesini sağlamak,

PROJENİN KAPSAMI

Başta Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri ve İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim gören TDV Burslusu öğrenciler olmak üzere tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır.

8. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Vakfımız, Ülkemizde ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara ve İslami İlimler alanında insan kaynağı yetişmesine destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Bu faaliyetlerden biri olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumları:

 1. Sempozyum:
  Tarih:26-27 Aralık 2014
  Konu: “İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi”
  Bölge: Bursa
  Ortak Kurumlar: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Nijer, Fildişi Sahilleri, Afganistan, Pakistan, Tayland, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan ve Almanya’dan toplam 16 farklı ülkeden 19 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Tebliğ sundular. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
 1. Sempozyum:
  Tarih: 11-12 Aralık 2015
  Konu: “İslam Dünyasında Din Hizmetleri ve Dini    Kurumlar”
  Bölge: Konya
  Ortak Kurumlar: Necmettin Erbakan Üniversitesi
  Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Dağıstan, Afganistan, Güney Hindistan, Bangladeş, Tayland, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, KKTC, Belçika, Fransa, Senegal, Mali ve İran’dan Toplam 19 farklı ülkeden Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz tebliğ sundular. Sunulan tebliğler kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
 1. Sempozyum:
  Tarih: 24-25 Mart 2017
  Konu: “İslam Dünyasında Dini Akımlar ve Güncel Meseleler”
  Bölge: İstanbul
  Ortak Kurumlar: 29 Mayıs Üniversitesi
  Kosova, Afganistan, Türkiye, Gana, Hindistan, Fransa, Almanya, Bosna Hersek, Tayland, Bangladeş, Pakistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan toplam 13 farklı ülkeden 19 genç akademisyen katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
 1. Sempozyum:
  Tarih: 27-28-29 Nisan 2018
  Konu: “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü”
  Bölge: Kayseri
  Ortak Kurumlar: Erciyes Üniversitesi
  Sri Lanka, Arnavutluk, Türkiye, Bosna Hersek Almanya, Kırgızistan, Hindistan ve Afganistan toplam 8 Farklı ülkeden 20 genç akademisyen adayı katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
 1. Sempozyum:
  Tarih: 28-29 Kasım 2019
  Konu: “İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplumu”
  Bölge: Ankara
  Hindistan, Pakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Azerbaycan, Makedonya, Mali, Senegal, Kosova ve Almanya olmak üzere toplam 10 farklı ülkeden 20 genç akademisyen adayı katılmıştır. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.
 1. Sempozyum:
  Tarih: 16-17 Aralık 2020
  Konu: “İslam Dünyasında Kur’an Kültürü”
  Bölge: Ankara-Online
  Ortak Kurumlar: 29 Mayıs Üniversitesi
  13 farklı ülkeden 20 tebliğcinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılma aşamasındadır.
 1. Sempozyum
  Tarih: 14-16 Aralık 2021
  Konu: “İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica Hareketleri”
  Bölge: Ankara-Online
  15 farklı ülkeden 35 tebliğcinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Sunulan Tebliğler kitaplaştırılma aşamasındadır.

 

2022 YILI 8. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İslam Dünyasında Şehir Kültürü (Alimler, Eserler ve Mimari)
Bu sempozyumun amacı İslamiyet’in kültür havzalarını oluşturan şehirleri; şehirlerin kurulduğu coğrafyayı ve kuruluş sürecini, siyasi tarihini, yaşanan siyasi olayların etkilerini, ekonomik durumunu, mimari ve kültür hayatını, demografik yapısını, şehirlerde yetişen ilim adamlarını, kurulan ilmi müesseseleri, kaleme alınan eserleri, coğrafi özelliklerin ilim adamlarının zihin dünyasına etkilerini, önemli mimari eserleri tanıtmak ve elde edilen bilgiler üzerinden güncel durumlarını ortaya koymaktır. İslam’ın şehir hayatına etkisi; medeniyetlerin şehirlerde ortaya çıktığı ve şehirlerin yapısının medeniyetler üzerinde son derece etkin olduğu görüşüyle birlikte ele alındığında bir şehrin tarihinin o bölgenin siyasî, dinî, kültürel, ekonomik ve demografik gibi birçok alandaki durumu hakkında bilgi sahibi olunmasına imkân sağlayacağı anlaşılmaktadır. İslam şehirlerinin yaşadığı değişim ve dönüşümün bilinmesi bu şehirlerde var olan etnik, dinî ve siyasî yapının anlaşılabilmesinde son derece önemlidir.

DÜZENLEME KURULU

 • İhsan AÇIK, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı
 • İzani TURAN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
 • Abdurrahman ÇETİN, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ali KAYA, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan AKÇAY, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

BİLİM KURULU 

 • Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı,
 • Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Ali İhsan KARATAŞ, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Eyüp BAŞ, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Hikmet YAMAN, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Doç. Dr. Saadet MAYDAER, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Şevket YILDIZ, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali DADAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

BAŞVURULAR ve SEKRETERYA

sempozyum@tdv.org adresine CV’lerinizi ve Çevrimiçi formu doldurarak 30 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.
Hümeyra TOPCU, TDV Akademik ve Kültürel Faaliyetler Uzmanı – 0312 416 92 89 – humeyra.tetik@tdv.org
Abdülkadir SYLKA, TDV Kıdemli İl Eğitim Hizmetleri Uzmanı – abdulkadir.sylka@tdv.org

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı 1 Eylül 2022
Tebliğ Özetleri İçin Son Gönderim Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 7 Ekim 2022
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih 13 Kasım 2022
Sempozyum İcrası 25-26-27 Kasım 2022
Sempozyum Yeri Bursa

 

SEMPOZYUM KURALLARI

 • Sempozyuma, Türkiye Diyanet Vakfı burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrenciler katılabilir.
 • Sempozyuma katılacak adayların başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 • Sempozyum tebliğ özetleri “5000” karakter (boşluk dahil) ile sınırlandırılmıştır.
 • Sempozyum dili Türkçedir.
 • Bildiriler bilimsel, özgün, sempozyum konu başlığıyla ilgili ve ilmi etik kurallara uygun olmalıdır.
 • Bildiri sunum süresi 15 dakika olacaktır.
 • Sempozyumun tüm giderleri, tebliğcilerin ve davetlilerin; yol, konaklama ve ağırlama giderleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 • Sempozyum için kabul edilen tebliğ özetleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitapçık olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kitap olarak basılabilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler aynıyla izinsiz olarak başka bir platformda kullanılamaz.