Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü

Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürlüğü, bilgisayar hizmetlerinin, kanun, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, talimat, Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini, bilgi işlem merkezi arşivinin uygun şekilde tasnif ve düzenlenmesini, genel merkezde bulunan aletlerin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

Vakıf hizmetlerinin bilgisayara yüklenmesi, uygun görülen belge ve bilgilerin bilgisayara aktarımının sağlanması, bilgisayar sisteminin düzenli olarak çalışması ve istenilen seviyede verimli olabilmesi için yeni çıkan programlar alınması veya programlar yapılması faaliyetlerini yürütür.