İç Kontrol ve Bütçe Müdürlüğü

Vakıf Genel Müdürlük faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, stratejik plan ve bütçeye, süreç ve iş akışlarına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder, sürekli iyileştirme için birimlere rehberlik yapar ve Genel Müdürlüğe rapor sunar.

Tüm idari unsurların katılımıyla, Kurum Stratejik Planında belirtilen hedeflere uygun bir şekilde Bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü yapar.