Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür hizmetlerini yürütür.

Uluslararası öğrenci programları kapsamında ülkemizde eğitim imkanı verilen, Kuran kursu, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencilerin her türlü masrafları ile yurt içinde yerli öğrencilere sağlanan burs desteğini organize eder.

Vakfın yurtdışındaki eğitim kurumları ile diğer kurumlarla imzalanan protokoller gereği yurt içinde desteklediği eğitim kurumlarına verilen destekleri takip eder.

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme faaliyetleri kapsamında; Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Diyanet işleri Başkanlığınca yurt dışından getirilen kursiyerlere verilen hizmetlerin takibini yapar.

Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından Vakıf yayınlarına yönelik talepleri değerlendirir, burs verilen öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda gelişmeleri için şölenler, sempozyumlar ve kültürel geziler gibi etkinlikleri düzenler.

https://www.tdv.org/egitim