Emlak Müdürlüğü

Emlak Müdürlüğü, Vakıf adına yapılan her türlü gayrimenkul bağışının kabul işlemlerini gerçekleştirir.

Vakfa ait her türlü gayrimenkulün satın alınması, satılması, bağış olarak alınması, bunlarla ilgili tapu tescili, cins tashihi, kamulaştırma, ifraz, tevhid, vb. işlemlerinin yapılması ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Genel Müdürlük tasarrufundaki gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve kiraya verilmesi, gayrimenkullerle ilgili her türlü vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. hususlarda gereken her türlü iş ve işlemleri yürütür.

 

Birimlerimize Ait Belgeler

(Alınan Mütevelli Heyet Kararına istinaden gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemlerde eski doldurulan formlara (bağış form dilekçe, inceleme raporu vs.) ek olarak talebe binaen aşağıda (20-21-22-23-24-25-26) yer alan ve ilgili olan form doldurulup gönderilecektir.)

 1. Resmi Gazete Fotokopisi.pdf
 2. Harçlar Kanunu Madde: 59.pdf
 3. Vakfın Sicil Numarası.pdf
 4. Vakfın Vergi Numarası.pdf
 5. Vergi Muafiyeti Devam Eden Vakıfların Listesi
 6. Gayrimenkul Bağış Form Dilekçesi .pdf
 7. Kadastro Tespit Tutanağı Belgesi Örneği .pdf
 8. İmar Adası Dağıtım Cetveli Belgesi (Tescile Esas Dağıtım Cetveli) Örneği .pdf
 9. Krokili Beyanname (Tescil Bildirimi Beyannamesi) Örneği .pdf
 10. İnceleme Raporu Örneği.pdf
 11. Kıymet Takdir Raporu Hazırlamaya Yetkili Kuruluşlar
 12. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kıymet Takdir Raporuna İlişkin Bildirisi .pdf
 13. Emlak Vergisi Oranları.pdf
 14. Kira Kontratı Örnekleri
  1. Lojman Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  2. İşyeri Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  3. Mesken Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
  4. Arsa Kira Kontratı (Sözleşme) Örneği .pdf
 15. Kiradaki Gayrimenkullerin Bildirim Formları
  1. Kiradaki Gayrimenkuller Bildirim Formu Örneği .pdf
  2. Kira Tahsilatları Tablosu Örneği .pdf
 16. Tahliye Taahhütnamesi Örneği .doc
 17. Banka Teminat Mektubu Örneği .pdf
 18. Kiralama İhalesi Şartnamesi Örneği .pdf
 19. Gayrimenkul Satışı Konusunda Örnek Belgeler
  1. Gayrimenkul Satış İhalesi Şartname Örneği .docx
  2. Teklif Mektubu Örneği .doc
  3. İstenen Belgeler Çizelgesi Örneği .doc
  4. İhale Tutanağı Örneği .doc
 20. Gayrimenkul Bağışı Talep ve Değerlendirme  Formu (Şartlı-Şartsız) .xlsx
 21. Konut (Lojman, Mesken, Öğrenci Evi vb.) Satın Alma Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
 22. Arsa-Arazi Gayrimenkul Satın Alma Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
 23. Gayrimenkul Tahsisi Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
 24. Gayrimenkul Satış Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
 25. Gayrimenkul Takas Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
 26. Gayrimenkul Devir Talep ve Değerlendirme Formu .xlsx
Not: Belgeleri okuyabilmeniz için Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader ve Office programları yüklü olmalıdır. Eğer Bilgisayardınızda yüklü değillerse Adobe Acrobat Reader için burayı, Office porgamları için Libre Office(Opensource) tıklayarak ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.
.pdf : Adobe Acorbat Reader Dosyası, .doc : Word Dosyası, .xls : Excel Dosyası