Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü

Hac ve umre işlerine ait yurt içinde ve yurt dışındaki gelir ve giderlerin muhasebe işlemlerini, Vakıf muhasebesince uygulanan usuller ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.