İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü

İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü; Mütevelli Heyeti’nin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Komisyonu Kararlarına istinaden, dini, sosyal, eğitim ve sağlık konularında genel müdürlüğe tevdi edilen, yurt içinde ve yurt dışında yapılması öngörülen cami, şadırvan, imam evi, okul, yurt binaları, kültür merkezleri, lojman binası inşaatları ile mevcut her türlü binaların bakım, onarım ve restorasyonlarının yapımını gerçekleştirir.

Her türlü gayrimenkulümüzün satın alınması, kiraya verilmesi, satılması, bunlara ilgili cins tashihi, kamulaştırma, ifraz, tevhid, vb. işlerin yürütülmesi, ayrıca gayrimenkullerin kamu kurum ve kuruluşlarında takip edilmesini sağlar.

Ayrıca gayrimenkul bağışlarıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, ihtiyaç duyan ilgililere verilmek üzere tip cami projeleri hazırlamak gibi hususlarda gereken her türlü iş ve işlemleri yürütür.