İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, iş analizleri yaparak ihtiyaç duyulan insan gücünün sayısını, niteliğini belirler ve geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar.

İşe yeni alınan personelin uyum süreçlerini hızlandırmak için oryantasyon programları düzenler.

Eğitim ihtiyaç analizleri yaparak çalışanların kişisel ve mesleki yetkinliklerini arttırıcı eğitim programları düzenler. Çalışanların motivasyon ve verimliliğinin artırılması için gerekli önlemleri ve etkinlikleri belirler.

İş verimliliğinin ve çalışan memnuniyetinin daha yüksek olması için Performans Yönetimi, Kariyer Planlaması ve Norm Kadro Çalışmalarını planlar. Çalışanların işe başlama, emeklilik, ücret, izin vb. özlük işlemlerini yürütür.