Kaynak Üretimi Müdürlüğü

Yurtdışı müşavirlik ve ataşelikler, yurtiçinde şubelerimiz ile hayırsever halkımızın yapmış olduğu ayni, nakdi yardım ve bağışların kabulünü gerçekleştirir.Kampanyalar, sponsorluklar, faaliyet gelirleri, işletme ve iştirakleri ile diğer kurumlardan elde edilen gelirlerin işlemlerini yürütür.