Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü bir bütün olarak Vakfın kurumsal kimliği ve iletişim stratejilerini belirler ve yönetir.Vakfın mesaj ve faaliyetlerinin belirlenen amaçlar çerçevesinde kamuoyuna aksettirilmesine yönelik çalışmaların tamamı Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.