Birimin ana fonksiyonu, Vakfın organizasyonel yapısı içerisinde Vakıf kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesidir. Bu kapsamda Mali İşler Müdürlüğü’nün temel işlevi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın finansal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mali mevzuatın öngördüğü her türlü defter, belge ve raporu ilgili mevzuat doğrultusunda kayıt, tanzim ve yetkili kurumlara takdim etmek, bu alandaki bilgileri ulaşılabilir tutmak, ilgili resmi kurumların ve Mütevelli Heyetinin talep edeceği mali tablo ve raporları hazırlamak ve usulüne uygun şekilde sunmaktır


Birimlerimize Ait Belgeler

  1. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Birim Üst Yazısı
    1. Birim Üst Yazısı .doc
    2. Birim Üst Yazısı .pdf
  2. Beyannamelerin Elden Verilmesi ile ilgili Maliye Bakanlığının Yazısı
    1. Maliye Bakanlığının Yazısı .doc
    2. Maliye Bakanlığının Yazısı .pdf

 

Not: Belgeleri okuyabilmeniz için Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader ve Office programları yüklü olmalıdır. Eğer Bilgisayardınızda yüklü değillerse Adobe Acrobat Reader için burayı, Office porgamları için Libre Office(Opensource) tıklayarak ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.

.pdf : Adobe Acorbat Reader Dosyası, .doc : Word Dosyası, .xls : Excel Dosyası