Mütevelli Heyet Sekreterliği

Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantılarının gündemini ilgililerine tebliğ eder.  Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu toplantıları teşrifat çalışmalarını yapar. Toplantı raporlarını tanzim eder, ilgililerine ulaştırır, Vakfın diğer birimlerinin Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu ile iletişimini koordine eder.

Vakfa bağlı kuruluşlar ile işletme ve iştiraklerin Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlük birimleri ile iletişim ve koordinasyonunu sağlamanın yanı sıra Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararlarını karar defterine yazmak ve ilgili birime tebliğ etmek/bildirme işlerini yürütür.  Mütevelli Heyet'in İç Talimatlarda değişiklik yapan kararlarının İç Talimatlarla bütünlüğü ve güncellenmesinin sağlanması için İç Denetim Birimine bilgi vermek, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu kararları ve karar defterlerinin tasdik, tanzim ve muhafazasına ilişkin işlemleri yürütür.

 Mütevelli Heyetinin işleyişi ve diğer kurumlarda temsili ile ilgili her türlü resmi işlemlerin takibini yapar ve gerekli işlemleri yürütme faaliyetlerini yerine getirir.