Türkiye Diyanet Vakfı’na gelen tüm işbirliği ve proje talepleri ile Vakıf Genel Müdürlüğü bünyesinde üretilen projelerin değerlendirme süreçlerini ve koordinasyonunu yürütür. Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak işbirliği alanlarını tespit edip protokoller hazırlar. Özellikle de Vakfın stratejik planı ve amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve proje geliştirme çalışmaları yapar.