Şube Hizmetleri Müdürlüğü

Şube Hizmetleri Müdürlüğü'nün temel fonksiyonu Genel Müdürlük ve Şubeler arasındaki etkileşimin düzenlenerek daha verimli hale getirilmesidir.

Şube Hizmetleri Müdürlüğü, şubeler ve Genel Müdürlük arasında bilgi, talep ve emir muhaberatının yanında şubelerin yürüttüğü faaliyetlerin süreç takibini yaparak bu faaliyetlere yönelik ilgili birimlere raporlama yapar.  Şube Hizmetleri Müdürlüğü şubeler üzerinde idari tasarruf yetkisine sahip değildir. Şubelerin faaliyetlerine yönelik Vakıf Genel Müdürlük operasyon ve destek birimleri ile iletişim ve etkileşim de Şube Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilir.

Birimlerimize Ait Belgeler

 

Not:

Belgeleri okuyabilmeniz için Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader ve Office programları yüklü olmalıdır. Eğer Bilgisayardınızda yüklü değillerse Adobe Acrobat Reader için burayı, Office porgamları için Libre Office(Opensource) tıklayarak ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.
 
.pdf : Adobe Acorbat Reader Dosyası, .doc : Word Dosyası, .xls : Excel Dosyası