Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürlük birimlerinin, vakfın il ve ilçe şubelerinin, vakfa bağlı kuruluşlar ile bunların şube, büro ve satış yerlerinin her türlü işlemleri ile kanun, tüzük, vakıf senedi, talimat, karar, genelge ve emirlerin uygulanışını denetler. Personelin görevler ile ilgili çalışmalarını teftiş etmek, incelemek, gerekli soruşturmaları yapmak ve yaptırmak, personele işlerinde rehberlik etmek gibi görevleri yerine getirmektedir.