Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürlük birimlerinin, vakfın il ve ilçe şubelerinin, vakfa bağlı kuruluşlar ile bunların şube, büro ve satış yerlerinin her türlü işlemleri ile kanun, tüzük, vakıf senedi, talimat, karar, genelge ve emirlerin uygulanışını denetler, faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, stratejik plan, süreç ve iş akışlarına uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder, sürekli iyileştirme için birimlere rehberlik yapar ve Genel Müdürlüğe rapor sunar..