• GENEL KURUL
  • Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

   Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.
    
 • MÜTEVELLİ HEYETİ
  1. Prof. Dr. Ali ERBAŞ
   Diyanet İşleri Başkanı
   TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
  2. İlyas SERENLİ
   TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı
  3. Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  4. Prof. Dr. Huriye MARTI
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  5. Dr. Hüseyin KAYAPINAR
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  6. Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  7. Kadir DİNÇ
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  8. Sedide AKBULUT
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  9. Macit BALCI
   Mütevelli Heyeti Üyesi
 • DENETİM KURULU
  1. Osman TIRAŞÇI
   Denetim Kurulu Başkanı
  2. Hasan Ali YILDIZ
   Denetim Kurulu Üyesi
  3. Mustafa Hakkı ÖZER
   Denetim Kurulu Üyesi
 • VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Mehmet Savaş POLAT
   Genel Müdür 
  2. Abdurrahman ÇETİN
   Genel Müdür Yardımcısı
  3. Osman Zeki Çakıroğlu
   Genel Müdür Yardımcısı