TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi; kitap, dergi, takvim, broşür ve her türlü yayının dizgi ve baskı işleri ile basılı, sesli, görüntülü dini, ilmi, milli ve kültürel konulardaki yayınların, yurt içi ve yurt dışında dağıtım ve satışını yapmak, yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi ve panayır düzenlemek, İslâmi ilimler ve İslâm sanatları ile ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmek ve yayınlamak, bunun için yayınevi ve şubeler açmak amacıyla kurulmuş olup, bu konularda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak İşletmenin verimli bir şekilde çalışması için basiretli bir tüccar gibi faaliyetlerine devam etmektir. İşletmenin bu faaliyetlerinin yanında yurtdışında, özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın cenaze nakil işlerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din görevlilerimizin cübbe-sarık talebini de karşılamaktadır.

a) Matbaacılık Faaliyetleri

İşletmemiz bünyesinde 1992 yılında kurulan matbaa tesislerinin kapasitesi çeşitli yıllarda ilave edilen yeni donanım ve makine teçhizatı ile artırılmıştır. Bu tesislerimizde başta vakfımız yayınları olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen kitap, dergi, broşür, afiş vb. her türlü baskıya yönelik talepler; İşletme merkezi, baskı öncesi tesisler ile baskı tesisleri ve deponun bir arada bulunduğu OSTİM Örnek sanayi sitesinde 4.500 metrekarelik kullanım alanına sahip tesislerde dizgi aşamasından baskı aşamasına kadar, karşılanmaktadır.

b) Yayınevleri ve Şube Faaliyetleri

Ticari amacın ikinci planda kaldığı ve vakfımızın dini, milli, ilmi, edebi, kültürel, tarihi ve felsefi konulardaki yayınlarının üretim, satış ve dağıtımı ile yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan bu işletmemize bağlı yayınevlerinde; Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurum ve kuruluşların yayınları ile vakfımızın uygun gördüğü dini, ilmi, milli, tarihi ve kültürel muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü her türlü yayın okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Ülke genelindeki 24 yayınevimizde, vakfımıza ait 600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile yaklaşık 150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla buluşturuyoruz.

Cenaze Nakil Hizmetleri

Yurtdışında özellikle de Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın vefat ettiklerinde ülkemize gönderilen cenazelerinin, havaalanlarından alınıp memleketlerine götürülmesi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Bu konu hakkında geniş bilgiye Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin http://www.tdvyayin.com.tr web adresine girerek ulaşabilirsiniz.