Bu şirketimiz; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3143 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 12. maddesi uyarınca, yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, panayır ve organizasyon gibi faaliyetlerde bulunacakların limited veya anonim şirket olmaları şartı getirilmesi üzerine; 1983 yılından bu yana TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi`nce Ankara ve İstanbul'da düzenlenmekte olan "Kitap ve Kültür Fuarı"nın devam ettirilebilmesi için kurulmuştur.

Faaliyetler

a) Kitap ve Kültür Fuarları

Kocatape ve Sultanahmet camii Kitap ve Kültür Fuarları

1983 yılından itibaren Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi tarafından organize edilen, 1996 yılından itibaren de şirketimiz tarafından yürütülmeye çalışılan Kitap ve Kültür Fuarları her yıl Ankara Kocatepe camii avlusunda, İstanbul da ise Beyazıt Meydanında açılmakta olup halkımız ile yayıncılarımızın büyük ilgi ve desteği ile geleneksel hale gelmiştir.

b) Prodüksiyon Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne ait prodüksiyon Merkezi bu şirketce kiralanmış olup, Nisan 1998 ayından itibaren kamera kiralama, kurgu, salon kiralama, stüdyo kiralama vb. işleri karşılığında değişik firma ve kuruluşlara şirketimize ücreti mukabili tahsis edilmektedir.