TDV İslam Ansiklopedisi Dini Terimler Sözlüğü yayımlandı

7 Haziran 2024

Başta dini ilimler olmak üzere tarih, edebiyat, sanat, hukuk, iktisat ve siyaset gibi alanlarda araştırma yapanların istifade edebilmesi için hazırlanan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi Dini Terimler Sözlüğü yayınlandı. 

TDV’den yapılan açıklamaya göre, sözlük hazırlanırken başvurulan ilk ve temel kaynak, 1988-2016’da 46 cilt halinde yayımlanan TDV İslam Ansiklopedisi oldu. 

Bu ana eserden ve bibliyografyadaki diğer kaynaklardan faydalanılarak derlenen çalışma, sadece ihtisas sahipleri değil, genel okuyucu da gözetilerek mümkün olduğu ölçüde sade, anlaşılır ve özgün bir üslupla hazırlandı. 

Sözlükte, kavramlarla ilgili temel bilgilerin korunmasına dikkat edilip, gereksiz ayrıntılar ayıklandı ve maddeler arasında atıflarla bağlantı kurulmasına önem verildi. 

Tefsir, kıraat, hadis ve hadis usulü, fıkıh ve fıkıh usulü, kelam ve mezhepler tarihi, tasavvuf, ahlak ve siyer terimlerini içeren sözlük, okurlara İslam dininin kaynağı, mahiyeti, temel kavramları, Allah, varlık, yaratılış, hayat, insan, ölüm ve ölüm sonrası hayat anlayışı, İslam tarihinde dini, hukuki ve siyasi düşüncenin oluşum serüveni ve bütün çeşitliliği ile sosyal hayata yansımaları hakkında toplu ve genel bilgi kazandırmayı amaçlıyor.