TDV İslam Ansiklopedisi Kabe ve Medine-i Münevvere’nin 140 yıllık tasvirlerini yayınladı

19 Ekim 2021 Aralık 9th, 2022

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi’nin “Muhammediyye” maddesinin dijital versiyonu daha önce yayımlanmamış yeni ve orijinal görsellerle güncellendi.

2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan, ardından iki ek cildi yayımlanan, 2014’ten itibaren internet üzerinden ücretsiz erişime açılan ve 2018’den itibaren de bir elektronik ansiklopedi haline gelen TDV İslam Ansiklopedisi, yeni bilgi ve görsellerle güncellenmeye devam ediyor. Yaklaşık 17 bin madde içeren ansiklopedinin mevcut maddelerinin güncelleneceği ve binlerce yeni maddenin ilave edileceği İkinci Edisyon çalışmaları da başlamış durumda.

Osmanlı dini-tasavvufi kültürünün en önemli kaynaklarından olan ve 15. yüzyılda yaşamış mutasavvıf şair Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin Hz. Peygamber’in hayatını sade ve akıcı bir üslupla anlattığı, siyer-mevlid türü bir manzum eser olan Muhammediyye’nin müellifine ait el yazması nüshasına ve farklı taşbaskılarına ait görseller TDV İslam Ansiklopedisi tarafından yayımlandı.

Yüzyıllar boyunca elden ele dolaşan eser hakkında TDV İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “Muhammediyye” maddesinin dijital versiyonu, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yeni ve orijinal görsellerle güncellenerek “islamansiklopedisi.org.tr” adresinde okurların dikkatine sunuldu.

Web sitesindeki görseller arasında Muhammediyye’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan müellif hattı nüshasına ait örnekler de yer alıyor.

Türkiye ve dünya kütüphanelerinde çok sayıda yazma nüshası bulunan Muhammediyye’nin yirmiden fazla taşbaskısından 1800’lü yıllarda Ahmed Rakım Efendi ve Mustafa Rakım Efendi gibi meşhur hattatlarca yazılmış olanlara ait bazı görseller de TDV İslam Ansiklopedisi “Muhammediyye” maddesinde araştırmacıların dikkatine sunuluyor. Bu görseller arasında 19. yüzyıla ait Kâbe-i muazzama ve Mescid-i Nebevi çizimleri, cennetteki Tuba ağacının ve kıyamet günü Hz. Muhammed ümmetinin altında toplanacağı livaü’l-hamd sancağının tasvirleri dikkat çekiyor.