EĞİTİM / KÜLTÜR

Önceliğimiz Eğitim

Medeniyetimizi dünyada söz sahibi kılacak ve daha ileriye taşıyacak olanın; eğitimli, çalışkan ve her zaman hikmetin takipçisi olmayı ilke edinmiş nitelikli bir nesil olduğunun farkındayız.

Eğitime yapılan yatırımların, geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle eğitim alanındaki çalışmalarımıza öncelik veriyor; bu doğrultuda, kadim medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertlenen, alanında uzman, kalpleri insan, vatan, ümmet ve din sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim ve kültür hizmetlerimizin amacı, “ahsen-i takvim” olarak yaratılan insanın, din, can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmektir.

Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor; uluslararası imam hatip lisesi, uluslararası öğrenci ve uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eğitim kurumlarımız ile dünyanın 111 farklı ülkesinden öğrencilere eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz.

Anaokulundan liseye, üniversiteden doktoraya…

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz eğitim ve kültür faaliyetlerimiz çerçevesinde, okullarımız, üniversitemiz, burs programları, yurt ve diğer barınma programlarımız ile 32 bin öğrenciye eğitim imkânı sağlıyoruz.

Kurulduğu günden beri eğitim ve öğretime önem veren Vakfımız, İzmir’de 29 Mayıs Okulları Bornova ve Ankara’da 29 Mayıs Etimesgut Kampüslerinde ilk, orta ve lise seviyesinde, İzmir’de 29 Mayıs Okulları Bayraklı Anaokulu ve Ankara’da 29 Mayıs Okulları Anaokulunda ise okul öncesi eğitim vererek gençleri geleceğe hazırlıyor.

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan ve ileride İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi güçlü akademik kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunuyoruz.

Eğitim programlarımız kapsamındaki öğrencilere sağlanan imkânlar bir bütün olarak sunulmaktadır. Öğrencilerin burs, yurt, ulaşım, kitap, kırtasiye ve sağlık giderleri karşılanırken, gelişimleri için; dil kursları, mesleki alan kursları, sanat atölyeleri, kültür gezileri ve kamp programları düzenlenmektedir.

Eğitim ve burs desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu tarihten itibaren eğitim ve kültür alanında faaliyetlere başlamış, orta öğretim, yükseköğretim, araştırmacı yetiştirme ve uluslararası öğrenciler gibi birçok alanda burs tahsis etmiştir.

Vakfımızın eğitim ve burs programları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Vakfımız kurulduğu tarihten itibaren hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına, şehit-gazi yakınlarına, yurtlarımızda barınan ve eğitim programlarımıza devam eden öğrencilere burs ve eğitim desteği vermiştir. Bu çerçevede vakfımız yurt içinde bugüne kadar 300.000’i aşkın öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapmıştır.

Vakfımıza bağış yapan vatandaşlarımızın hassasiyetini gözeterek burs ve eğitim desteği verdiğimiz öğrenci sayısını her geçen yıl artırılırken, eğitim bursları 2011 yılından itibaren düzenli hale getirildi.

Bu minvalde, ilgili kurumlarla işbirliği halinde İmam Hatip Liseleri, Hafızlık Burs Programı, Uluslararası İmam Hatip Liseleri, Yerli Öğrenci Bursu Programı, İlahiyat Akademi Burs Programı, Özel Destek Akademi Programı, Lisansüstü İlahiyat Burs Programları hayat geçirilmiştir.

Vakfımız mevcut durumda orta öğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerden uygun şartları taşıyanlara eğitim programları kapsamında burs desteği sağlamaktadır.

YURTİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

 

Vakfımız, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede, anaokulundan ilkokula, orta öğretimden lisans ve doktora düzeyine kadar eğitimin her kademesinde gençlerimize sağlıklı bir eğitim vermek için çalışmalar yapmaktadır.

 

Yükseköğrenim öğrenci yurtları

Evlatlarınızı gönül rahatlığıyla emanet edebileceğiniz, aile sıcaklığında yurtlar açıyoruz. Gençlerimize huzurlu ve temiz bir ortamda yükseköğrenim imkânı sağlamak; bilgi, inanç ve sanat dünyalarını inşa etmelerine rehberlik etmek amacıyla açtığımız öğrenci yurtlarının niteliğini ve sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vakfımızın 29 il ve 4 ilçede 48 yükseköğrenim öğrenci yurdu bulunmaktadır. Hayata geçireceğimiz yeni projelerle 81 ilde öğrenci yurdu açmayı hedefliyoruz. Gayemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenle kalabileceği, her ilde bir erkek, bir de kız öğrenci yurdunu milletimize kazandırmak.

www.tdvyurt.com.tr

Öğrenci evleri

Öğrencilerimizin başarı çıtasını yükseltmek için yurtlarımızın olmadığı illerde şubelerimizin nezaretinde, din görevlilerimizin rehberliğinde güvenilir, sağlıklı, modern öğrenci evleri açıyoruz.

Öğrenci evlerimiz de düzenlenen faaliyetlerle öğrencilerin maddi-manevi gelişimlerine destek oluyoruz. Türkiye genelinde 33 il ve ilçede toplamda 1.587 öğrenciye hizmet vermekteyiz.

Hafızlık burs programı

Ahlakı ve davranışı ile herkese örnek olacak, donanımlı hafızların yetiştirilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki hafız personel sayısının artırılması maksadıyla hafız yetiştirilmesi için tahsis edilen İmam-Hatip Liseleri’nde eğitim gören ve hafızlık yapan öğrencilere burs veriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı İle İşbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği kapsamında, mülkiyeti vakfımıza ait 64 binayı İmam Hatip Lisesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ettik.

Eğitim koordinatörlükleri

Eğitim faaliyetlerimizin daha koordineli yürütülmesi, öğrencilerimizin maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ikisi İstanbul’da olmak üzere Ankara, Konya, Kayseri ve Bursa’da 6 eğitim koordinatörlüğü açtık.

Eğitim koordinatörlüklerimizde, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için oluşturulan toplantı salonları, kitap okuma ve dinlenme mekânları yer alıyor.

Öğrencilerimiz koordinatörlüklerimizce düzenlenen takviye ve ilmihal derslerinin yanı sıra seminer, konferans ve sosyal faaliyetlerden yararlanma imkânı buluyor.

YURTDIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ

Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dertlerine ortak olmak, eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman toplumların din eğitimini desteklemek ve gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 2006 yılında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi programını başlattık.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ve vakfımız desteği ile yurt dışında din görevlisi, öğretmen, akademisyen, sosyal hizmetler görevlisi yetiştirmek ve bu hizmetlerin yerel kültüre aşina kişiler tarafından sunulmasını sağlamak maksadıyla 2006 yılında Uluslararası İlahiyat Programını hayata geçirerek İslam coğrafyasından gelen öğrencilere ülkemizde ilahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitim imkânı sunuyoruz.

Özellikle yurt dışında eğitim imkânı sınırlı ülkelerde, o ülkelerin kalkınmasına destek olmak, halkımızın iyilik elini oralara uzatmak ve başta din eğitimi olmak üzere, öğrencilere sağlıklı ve doğru bilgiye erişim imkânı sağlamak üzere yurt dışında İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri ve Enstitüler açmakta veya açılmış bu tür kurumlara destek veriyoruz.

Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrenci Programı (UİHL)

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Müslüman ülke ve toplulukların öğrencilerine Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrenci programı ile Türkiye’deki imam hatip liselerinde eğitim imkânı sunuyoruz.

Uluslararası İmam Hatip öğrenci programı çerçevesinde, 73 ülkeden öğrenciye Kayseri, Konya, Bursa, Sivas ve İstanbul’daki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitim veriyoruz.

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP)

Uluslararası İlahiyat Programı, yurtdışında ya­şayan Türk vatandaşlarına, Müslüman ülke ve topluluklara din hizmetleri ve din eğitimi başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 2006 yılında başlatılmıştır.

Bu program; başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ameri­ka ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadı­ğı bölgelerde lise öğrenimini tamamlamış öğ­rencilere ve Müslüman toplulukların gençlerine ülkemizde dini yükse­köğrenim imkânı sağlamaktadır.

Gönül coğrafyamızla eğitim alanında tecrübe paylaşımında bulunmak ve ülkemizin dünyadaki kültür elçilerini yetiştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında 76 ülkeden öğrenciler ülkemizdeki 6 ilahiyat fakültesinde eğitim görmektedir.

Program kapsamındaki öğrencilerin,  burs, yurt giderleri, eğitim katkı payları, ulaşım masrafları karşılanmaktadır. Gerek sosyal im­kânlar ve gerekse fakülte derslerinin takviye edilmesi amacıyla öğrencilerimizin bulunduğu şehirlerde koordinasyon merkezleri oluşturu­larak öğrenim hayatlarını en iyi biçimde sür­dürebilmeleri için uygun ortamlar oluşturul­maktadır.

Ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde eğitimini tamamlayan mezunlarımız, yerel dil ve kültüre olan yakınlıkları yanında İslam ilahi­yatına dair ilmi birikimleriyle din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler alanlarında söz konusu ülkelerdeki insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktadır.

Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı

Bu program, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, muhtelif ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklar, Müslüman ülke ve toplulukların ilahiyat alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarına akademisyen yetiştirmek ve o ülkelerdeki üniversitelerin akademik kadrolarının gelişimine destek olmak amacıyla başlatılmıştır.

Program kapsamında halen 31 ülkeden yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

Uluslararası İmam Hatip Liseleri Mezun Destek Programı

Vakfımızın yurt dışında desteklediği liseler ile Uluslararası İmam Hatip Liselerinde eğitimini tamamlayan ve ilahiyat fakültesi haricindeki, tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk ve eğitim fakültelerinde öğrenimine devam eden öğrencilere barınma veya nakit burs desteği veriyoruz.

Program kapsamında halen 40 ülkeden 171 öğrenci öğrenim görmektedir.

Yurtdışındaki eğitim kurumlarımız

 

Yurt dışında 14 ülkede tüm ihtiyaçları vakfımız tarafından karşılanan lise ve üniversite düzeyindeki 25 kuruma eğitim desteği veriyoruz.

Eğitim desteği verdiğimiz kurumlardan mezun olan öğrencilerimiz dini müesseseler başta olmak üzere, üniversiteler, bakanlıklar ve okullarda değişik kademelerde görev alarak yaşadıkları ülkelerin ilmi, dini ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası eğitim programları

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetlerden ülkemize gelen Kur’an Kursu öğrencileri, hizmet içi eğitim ve ihtisas programı kapsamında gelen din görevlileri ve ihtisas öğrencilerinin tüm masrafları vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Köklü medeniyet mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için ilmi ve kalıcı eserler üreterek, kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM)

TDV İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM) özellikle İslami ilimler alanında bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmalarıyla İslami araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

1983 yılında kurulan İSAM, bugün İslâm araştırmaları alanında uluslararası ölçekte öncü rol oynayan, İslâm düşüncesine ve İslâm ilimlerine odaklanarak İslâm dini, medeniyeti ve toplumlarına dair güvenilir, süreklilik arz eden, sağlıklı ve özgün bilgi üretimi, yönetimi ve yayılmasını sağlayan, araştırmacı yetiştirilmesini destekleyen, yönlendirici, katılımcı bir araştırma merkezi haline gelmiştir.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapan İSAM’ın bugüne kadar değişik alanlarda yetiştirdiği nitelikli akademisyenler, muhtelif üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

http://www.isam.org.tr/

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) en önemli eseri olan İslam Ansiklopedisi, 25 yıl boyunca yaklaşık 2 bin yazar ve güçlü bir redaksiyon heyetince titiz bir ilmi çalışmayla hazırlandı.

Kültür hazinemiz için 44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşıyan İslam Ansiklopedisi, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

İslam alemine kazandırılan bu nadide eser, 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen 16 bin 855 maddeden oluşuyor.  Dijital ortama aktarılan İslam Ansiklopedisine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor.

https://islamansiklopedisi.org.tr/

İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu (İLKSAY)

İLKSAY, vakfımızın yayın politikası doğrultusunda, yazılı, sesli ve görüntülü yayınların seçimini yaparak, yayınlanacak kitapların yıllık plan ve programlarını hazırlamaktadır.

İlim, kültür, sanat, eğitim alanında yayın, konferans, seminer, açık oturum ve benzeri toplantılar, yarışmalar ve araştırmalar yapan İLKSAY, konularına göre tasnif edilmiş hadis projesi, din büyükleri serisi, Anadolu halk klasikleri serisi, ahlak klasikleri serisi gibi önemli projelere imza atmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in çağımız insanı tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajını toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak amacıyla başlatılan konularına göre tefsir projesi devam etmektedir.

Hadislerle İslâm

Hz. Peygamberimizin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden Hadislerle İslâm adlı eser, vakfımız tarafından ilim ve kültür dünyamıza kazandırılmıştır.

Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dil ve özgün bir üslupla okuyucuya sunmaktadır.

Dijital ortama aktarılarak okuyucuya sunulan eser aynı zamanda toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak ülkemizin hadis alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir çabanın ürünüdür.

https://hadislerleislam.diyanet.gov.tr/

Kitap fuarı ve yayın faaliyetleri

Türkiye Diyanet Vakfı, okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her yıl Ramazan ayında İstanbul ve Ankara’da Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı düzenlemektedir.

2019 yılında 38’ncisi düzenlenen ve Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen Türkiye Kitap ve Kültür fuarları, halkımız tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmektedir.

Ülke genelindeki yayınevlerimizde, vakfımıza ait 600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile yaklaşık 150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabı okuyucuya sunulmaktadır.

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)

KAGEM, toplumu ilmi, fikri, kültürel ve sanatsal anlamda doğru bilgiye ulaştırmak üzere sistematik çalışmalar yapmaktadır.

KAGEM, düzenlediği seminer, konferans, panel, çalıştay ve ilmi toplantıların yanı sıra ailenin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Yurt genelinde daha aktif faaliyet göstermek amacıyla teşkilatlanma çalışmalarına devam eden KAGEM, merkez bünyesinde kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere kuşatıcı bir zeminde “Kur’an-ı Kerim, kültür-sanat, aile, baba olmak, İslam entelektüel tarihi, iz bırakan kadınlar seminerleri, gençlik forumu, koruyucu aile paneli, temel İslam ilimleri programı” gibi çok sayıda yaygın eğitim ve akademik etkinlik düzenlemektedir.

« arasında 2 »