Ankara’da Cumhuriyet döneminde inşa edilen en büyük cami olma niteliğini taşıyan Kocatepe Camii’nin yapım çalışmaları ilk olarak 1944’te başlatıldı. 1957 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes’in direktifi ile Kocatepe’de cami ve Diyanet sitesi yapılması uygun bulundu. Birinci proje sırasında temeli atılan Diyanet hizmet binası, 1964 yılında tamamlandı. 1967 yılında açılan ikinci proje yarışması neticesinde aynı yıl câminin temeli atıldı. İki yıl sonra alt katı ibadete açıldı. 1981 yılında Türkiye Diyanet Vakfına devredilen inşaat, 1986’da tamamlanarak dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından ibadete açıldı.

Osmanlı dönemi 16. yüzyıl estetiği ile 20. yüzyıl teknolojisi birleştirilerek inşa edilen câmi, dört minaresi ile Selimiye’yi, merkezî ve yarım kubbeleri ile Sultan Ahmed Câmiini hatırlatır.

Avlusuyla birlikte toplam 20 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip olan cami, modern konferans salonu, otopark, süpermarket, idarî büro gibi yan bölümleri, gasilhaneleri ve sebilleri ile modern mimarîye göre klasik üslûpla inşa edilmiştir. Kocatepe Camii, bugün başkent Ankara’nın sembolleri arasında yer almaktadır.

Kocatepe Camii Tadilatı

Kocatepe Camii’nin revak, avlu taş kaplama ve su yalıtımında yenileme yapılırken, camiye daha rahat ulaşılabilmesi adına asansör eklentileri yapılacaktır. Ayrıca avluda çeşitli kültürel mekânlar da eklenecektir.