Başkentten 1.100 km mesafede bulunan kasabanın nüfusu yaklaşık 12.000 kişidir.
Halkın %98’i Müslüman olup toplam nüfusun %85’i fakirlik seviyesindedir.
Halk uzak noktadaki bir kuyudan su temini için 2 saat bazen daha fazla beklemektedir.
Bölgede elektriğin olmaması sebebiyle kuyu elektrik enerjisini 8 güneş paneli ile 24 saat bölge halkının su ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
10 tonluk Su Deposu doldurularak tüm gün su ihtiyaçları karşılanmaktadır.
3 adet Devlet Okulu ve 1 adet sağlık kuruluşunun su ihtiyaçları buradan karşılayabilecektir.
Partner ve TDV tarafından tüm bakım ve onarımı karşılanarak bölge halkının su ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.
*Kuyu için belirlenen bütçenin tamamlanıp ilgili yere havalesi sonrası kuyunun açılış süresi kastedilmektedir. Ülkede problemler (doğal afet, savaş, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar vb.) sebebiyle açılış süresinde değişiklikler olabilir.